Вторник, 28. Юни 2022
10.01.12.00001  VCBL-T 120x120x100
 Вакуумна лапа за маса без шлаухи VC-T
 Размер на вендузата: 120 x 120 mm
 Височина: 100 mm
10.01.12.00001  
10.01.12.00002  VCBL-T 120x120x100 AS
 Вакуумна лапа за маса без шлаухи VC-T
 Размер на вендузата: 120 x 120 mm
 Височина: 100 mm
 С: Повдигаща система
10.01.12.00002  
10.01.12.00003  VCBL-T 125x75x100
 Вакуумна лапа за маса без шлаухи VC-T
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 100 mm
10.01.12.00003  
10.01.12.00004  VCBL-T 120x50x100
 Вакуумна лапа за маса без шлаухи VC-T
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 100 mm
10.01.12.00004  
10.01.12.00117  VCBL-T 130x30x100
 Вакуумна лапа за маса без шлаухи VC-T
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 100 mm
10.01.12.00117  
10.01.12.00009  VCBL-T 120x50x100 SH
 Вакуумна лапа за маса без шлаухи VC-T
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 100 mm
 С: Заключващ лост
10.01.12.00009  
10.01.12.00005

 VCBLS-T 140x115x75
 Вакуумна лапа за маса без шлаухи VC-T
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 75 mm

10.01.12.00005