Вторник, 28. Юни 2022
Безконтактни хващачи SBS

Безконтактни хващачи SBS - основават се на принципа на Бернули

  • Диаметър: 20 до 100 mm
  • Задържаща сила: 2,0 до 55,5 N
  • Приложение: Безконтактни хващачи за захващане и разделяне на много тънки предмети без постоянна деформация, като хартия, фолио и фурнир, захващане на чувствителни детайли като печатни платки, силициеви пластини и др.