Петък, 02. Юни 2023
Иглени хващачи SNGi-AE

Иглени хващачи SNGi-AE

 • Диаметър на иглите: 0,8 и 1,2  mm
 • Брой на иглите: 10 бр.
 • Ход на иглите: 3 до 20 mm (регулируем)
 • Приложение: Иглените хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванат с вакуум като текстил, килими и др. Вариант за голям размер.
Иглени хващачи SNG-AP

Иглени хващачи SNG-AP

 • Диаметър на иглите: 0,8 или 1,2  mm
 • Брой на иглите: 10 бр.
 • Ход на иглите: 3 до 20 mm (регулируем)
 • Приложение: Иглените хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванат с вакуум като текстил, килими и др. Вариант за голям размер.
Иглени хващачи SNG-V

Иглени хващачи SNG-V

 • Диаметър на иглите: 0,8 или 1,2  mm
 • Брой на иглите: 6 или 10 бр.
 • Ход на иглите: 0 до 5 mm или 0 до 7 mm (регулируем)
 • Приложение: Иглените хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванат с вакуум като текстил, килими и др. Вариант за голям размер.
Иглени хващачи SNG-V-HP

Иглени хващачи SNG-V-HP

 • Диаметър на иглите: 1,2 или 1,5  mm
 • Брой на иглите: 6 или 10 бр.
 • Ход на иглите: 0 до 18 mm или 0 до 25 mm (регулируем)
 • Приложение: Иглените хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванат с вакуум като текстил, килими и др. Вариант за голям размер.
SИглени хващачи SNG-M

Иглени хващачи SNG-M

 • Диаметър на иглите: 0,8 mm
 • Брой на иглите: 4 бр.
 • Ход на иглите: 3 mm
 • Приложение: Иглени хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванат с вакуум като текстил, пянообразни материали и др. Компактен вариант.
Иглени хващачи SNG-BV

Иглени хващачи SNG-BV

 • Диаметър на иглите: 1,2  mm
 • Брой на иглите: 10 бр.
 • Ход на иглите: 0 до 25 mm (регулируем)
 • Приложение: Иглените хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванат с вакуум като текстил, килими и др. Вариант за голям размер.
 
Спрени от производство иглени хващачи:
 
Иглени хващачи SNG-DL

Иглени хващачи SNG-DL

 • Диаметър на иглите: 1,2 и 2  mm
 • Брой на иглите: 24 бр.
 • Ход на иглите: 17,5 mm
 • Приложение: Иглените хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванат с вакуум като текстил, килими и др. Вариант за голям размер.
Иглени хващачи SNG-YV

Иглени хващачи SNG-YV

 • Диаметър на иглите: 0,8, 1,2 и 2 mm
 • Брой на иглите: 12 бр.
 • Ход на иглите: 0 до 3,5 mm (променлив)
 • Приложение: Иглени хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванати с вакуум като текстил, кечета, филц и др..
Иглени хващачи SNG-D / DV

Иглени хващачи SNG-D / DV

 • Диаметър на иглите: 0,8, 1,2 и 2 mm
 • Брой на иглите: 24
 • Ход на иглите: D - 7 mm; DV - 0 до 7 mm (променлив)
 • Приложение: Иглени хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванати с вакуум като текстил, изолационна вата и др.
Иглени хващачи SNG-R / RV

Иглени хващачи SNG-R / RV

 • Диаметър на иглите: 1,2 mm
 • Брой на иглите: 16
 • Ход на иглите: R - 4,5 mm; RV - 0 до 4,5 mm (променлив)
 • Приложение: Иглени хващачи за материали, които е трудно да бъдат захванати с вакуум като текстил, метална вата и др. Кръгъл вариант.