Вторник, 07. Юли 2020
Px
Хващачи за силициеви пластини SWGm - Wafer

Хващачи за силициеви пластини SWGm

  • Размер: 115x115x65 и 146x146x65 mm
  • Задържаща сила: 12 до 43 N
  • Приложение: Производство на силициеви фото-волтаични клетки за соларни панели.

Px