Четвъртък, 18. Април 2024
Плоски вендузи SPF

Плоски вендузи SPF

 • Диаметър: 10 до 60 mm
 • Материал: Elastodur ED-60
 • Приложение: Вендузи за захващане на кашони и твърди опаковки, например горно- или странично-зареждащи машини или повдигане на кашони и контейнери.
Силфонни вендузи SPB1 (1,5 сгъвки)

Силфонни вендузи SPB1 (1,5 сгъвки)

 • Диаметър: 10 до 80 mm
 • Материал: Elastodur ED-60
Плоски вендузи PFYN VU1

Плоски вендузи PFYN VU1

 • Диаметър: 15 до 95 mm
 • Материал: Vulkollan
 • Приложение: Изключително износоустойчиви, за максимално натоврване и дълъг експлоатационен живот.
Силфонни вендузи SPOB1 (1,5 сгъвки)

Силфонни вендузи SPOB1 (1,5 сгъвки)

 • Размер: 60x20 до 100x40 mm
 • Материал: Elastodur ED-60
Силфонни вендузи SPB2 (2,5 сгъвки)

Силфонни вендузи SPB2 (2,5 сгъвки)

 • Диаметър: 20 и 40 mm
 • Материал: Silicone, NBR с plug-in функция
 • Приложение: Силфонни вендузи с 2,5 сгъвки и мека геометрия, гъвкав ръб и голям ход на вендузата за захващане на огънати и меки опаковки.
Силфонни вендузи SPB4 (4,5 сгъвки)

Силфонни вендузи SPB4 (4,5 сгъвки)

 • Диаметър: 20 до 50 mm
 • Материал: Silicone FDA (подходящ за приложение в хранително-вкусовата промишленост)
 • Приложение: Силфонни вендузи с 4,5 сгъвки за надеждно захващане на пакети, торбички и други гъвкави продукти.
Силфонни вендузи SPB4f (4,5 сгъвки)

Силфонни вендузи SPB4f (4,5 сгъвки)

 • Диаметър: 40 и 50 mm
 • Материал: Silicone FDA (подходящ за приложение в хранително-вкусовата промишленост)
 • Приложение: Силфонни вендузи с 4,5 сгъвки с изключително гъвкав ръб за надеждно захващане на пакети, торбички и други гъвкави продукти склонни да образуват гънки.
Силфонни вендузи FGA PVC (1,5 сгъвки)

Силфонни вендузи FGA PVC (1,5 сгъвки)

 • Диаметър: 13 до 22 mm
 • Материал: PVC
 • Приложение: Специални вендузи за меки и гъвкави материали за опаковане, като опаковки от фолио, блистерни опаковки и др.
Силфонни вендузи FG PVC (2,5 сгъвки)

Силфонни вендузи FG PVC (2,5 сгъвки)

 • Диаметър: 18 до 50 mm
 • Материал: PVC
 • Приложение: Специални вендузи за меки и гъвкави материали за опаковане, като опаковки от фолио, блистерни опаковки и др.
Силфонни вендузи FSGB-R (правоъгълни)

Силфонни вендузи FSGB-R (правоъгълни)

 • Размер: 52x25 до 80x50 mm
 • Материал: НК и SI
 • Приложение: Специални вендузи за дълги и тесни опаковащи материали, като опаковани във фолио продукти, блистерни опаковки и др.
Вендузи за шоколадови бонбони SPG

Вендузи за шоколадови бонбони SPG

 • Диаметър: 33 mm
 • Материал: Silicone SI 45±5ShA (подходящ за приложение в хранително-вкусовата промишленост)
 • Приложение: Специални вендузи за шоколадови бонбони с различна форма - кръгли, правоъгълни, с декорации или с топинг (ядки и люспи).