Петък, 02. Юни 2023
Плоски вендузи SAXM

Плоски вендузи SAXM

 • Диаметър: 30 до 115 mm
 • Материал: Elastodur ED-85
 • Приложение: Вендузи за високи скорости с изискване за голяма сила на задържане и странично натоварване за бързо захващане на ламарина. За захващане на детайли с намаслена повърхност. Зареждане и разтоварване на CNC центрове за лазерно рязане. Изключителна износоустойчивост.
Силфонни вендузи SAB (1,5 сгъвки)

Силфонни вендузи SAB (1,5 сгъвки)

 • Диаметър: 22 до 125 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи за различни типове огъната ламарина и по-специално за тънкостенни автомобилни детайли и други чувствителни части. Много големи хоризонтални и вертикални сили на задържане и максимален ход при компресия.
Силфонни вендузи за горещо формоване SAB HT2 (1,5 сгъвки)

Силфонни вендузи за горещо формоване SAB HT2 (1,5 сгъвки)

 • Диаметър: 22 до 60 mm
 • Материал: HT2
 • Приложение: Кръгли силфонни вендузи с 1,5 сгъвки за екстремно огънат и тънкостенни детайли от ламарина; много големи схоризонтални и вертикални сили на задържане.
Плоски вендузи PFYN VU1

Плоски вендузи PFYN VU1

 • Диаметър: 15 до 95 mm
 • Материал: Vulkollan
 • Приложение: Изключително износоустойчиви, за максимално натоврване и дълъг експлоатационен живот.
Чашковидни вендузи SAG

Чашковидни вендузи SAG

 • Диаметър: 45 до 80 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи за ламарина, по-специално тънкостенни автомобилни детайли и други чувствителни части. Много големи хоризонтални и вертикални сили на задържане.
Овална вендуза с камбановидна форма SAOXM

Овална вендуза с камбановидна форма SAOXM

 • Размер: 60x20, 80x30 и 100x40 mm
 • Материал: Elastodur ED-85
 • Приложение: Овална вендуза за високоскоростни приложения с иновативна вътрешна структура и увеличен ход за тесни и дълги метални елементи, тръби или ребра. Изключителна износоустойчивост.
Плоски вендузи SAOF

Плоски вендузи SAOF

 • Размер: 50x16 до 140x70 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи за ламарина, и по-специално за тънкостенни автомобилни компоненти с издължена форма. Създадени за големи хоризонатални и вертикални сили на задържане.
Плоски вендузи за горещо формоване SAOF HT2

Плоски вендузи за горещо формоване SAOF HT2

 • Размер: 60x23 до 100x50 mm
 • Материал: HT2
 • Приложение: Овални вендузи с малък вътрешен обем за издължени метални части като изрезки, тръби или ребра; много големи хоризонтални и вертикални сили на задържане.
Силфонни вендузи SAOB (1,5 сгъвки)

Силфонни вендузи SAOB (1,5 сгъвки)

 • Размер: 60x30 до 140x70 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи за силно огънати детайли от ламарина, подходящи за тънкостенни автомобилни детайли с дълга и тясна форма. Създадени за много големи хоризонтални и вертикални сили на задържане и голям ход на вендузата.
Силфонни вендузи за горещо формоване SAOB HT2 (1,5 сгъвки)

Силфонни вендузи за горещо формоване SAOB HT2 (1,5 сгъвки)

 • Размер: 60x30 до 80x40 mm
 • Материал: HT2
 • Приложение: Овални силфонни вендузи с 1,5 сгъвки вендузи за издължени, огънати, тънкостенни метални части като тръби или ребра; много големи хоризонтални и вертикални сили на задържане.
Чашковидни вендузи SAOG

Чашковидни вендузи SAOG

 • Размер: 60x20 до 95x40 mm
 • Материал: NBR с твърдост 45 Shore
 • Приложение: Специални вендузи за силно огънати детайли от ламарина и по-специално за тънкостенни автомобилни компоненти. Добро прилепяне при вдлъбнати и изпъкнали кривини, с големи сили на задържане и устойчивост към странични сили.
Чашковидни вендузи SAOG-S

Чашковидни вендузи SAOG-S

 • Размер: 60x20 до 95x40 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи за силно огънати детайли от ламарина, и по специално за тънкостенни автомобилни компоненти с дълга и тясна форма, като тръби, секции и ребра. Създадени за големи хоризонтални и вертикални сили на задържане и голям ход на вендузата.
Вендузи за ъглово захващане SAOК

Вендузи за ъглово захващане SAOК

 • Размер: 70x25 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи за детайли с ръбове и малък ъгъл на закръгление. Захващане с голяма сила за безопасна работа, дори и при мазни повърхности.
Вендузи за ъглово захващане за горещо формоване SAOК HT2

Вендузи за ъглово захващане за горещо формоване SAOК HT2

 • Размер: 70x25 mm
 • Материал: HT2
 • Приложение: Специални вендузи за ъглово захващане с малък вътрешен обем и много големи хоризонтални и вертикални сили на задържане. За захващане при температури до 250°C
Детектор на два листа DBD

Детектор на два листа DBD

 • Място за монтаж на сензор
 • Монтаж с компенсатори на ниво и анти-блокираща система
 • Камбановидна форма на вендузата за отделяне на вакуумната от сензорна схема
 • Лесна подмяна на пръстена на вендузата
 • За сензори с резба M42
 • Бързосменно съединение с 19 mm конектор
Силфонни вендузи SABT-C (1,5 сгъвки)

Силфонни вендузи SABT-C (1,5 сгъвки)

 • Диаметър: 60 и 80 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи за силно огъната ламарина и по-специално за тънкостенни автомобилни панели. Много големи хоризонтални и вертикални сили на задържане.
Чашковидни вендузи SGGN

Чашковидни вендузи SGGN

 • Диаметър: 85 до 115 mm
 • Материал: Vulkollan и NBR
 • Приложение: Изключително износоустойчиви вендузи за максимално натоварване и дълъг живот, подходящи за изпъкнали и вдлъбнати детайли.
Чашковидни вендузи SGGN 53 / 80

Чашковидни вендузи SGGN 53 / 80

 • Диаметър: 53 и 80 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи с много добро прилепяне към изпъкнали детайли.
Плоски вендузи SAF

Плоски вендузи SAF

 • Диаметър: 30 до 125 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи за всякакъв вид ламарина, по-специално за тънкостенни автомобилни части и други чувствителни детайли. Много големи хоризонтални и вертикални сили на задържане.
Плоски вендузи за горещо формоване SAF HT2

Плоски вендузи за горещо формоване SAF HT2

 • Диаметър: 30 до 60 mm
 • Материал: HT2
 • Приложение: Кръгли плоски вендузи с малък вътрешен обем и много голяма хоризонтална и вертикална сили на задържане.
Плоски вендузи SAFT-C

Плоски вендузи SAFT-C

 • Диаметър: 60 и 80 mm
 • Материал: NBR
 • Приложение: Специални вендузи за силно огъната ламарина, по-специално за тънкостенни автомобилни панели. Много големи хоризонтални и вертикални сили на задържане.