Четвъртък, 23. Май 2024
Релета за вакуум

Релета за вакуум

За безопасна работа на вакуумната система: механични, пневматични иили електронни вакуумни релета.

Релета за налягане

Релета за налягане

Електронни релета за налягане с много различни функции (като регулируем хистерезис).

Комбинирани релета вакуум/налягане

Комбинирани релета за вакуум и налягане

Електронни релета за използвани и за налягане и за вакуум.

Конектори и адаптери за релета за вакуум

Конектори и адаптери за релета за вакуум

Свързващи кабели и адаптери.

Измерващи и контролиращи устройства

Измервателни и контролнии устройства

Манометри и регулатори за вакуум.

Предупреждаващи устройства

Предупреждаващи устройства

Електронно устройство за предупреждение със звуков сигнал.