Вторник, 28. Юни 2022
Компактни терминали SCTMi

Компактни терминали SCTMi

  • Дебит на засмукване: до 67 l/min
  • Максимален вакуум: до 85%
  • Приложение: До 16 ежектора в блок. Подходящи за динамични и гъвкави процеси, където трябва да се управяляват голям брой ежектори. Има възможност за дистанционна параметризация със смартфон. Функции за пестене на въздух и контрол на състоянието и процесите.