Събота, 25. Юни 2022
Ежектори в линия SLP

Ежектори в линия SLP

  • Диаметър на дюзата: 0,5 до 0,7 mm
  • Дебит на засмукване: до 16 l/min
  • Максимален вакуум: до 85%
  • Приложение: Нови ежектори в линия, с малки размери за монтаж директно на вакуумната линия.
Ежектори в линия VR

Ежектори в линия VR

  • Диаметър на дюзата: 0,5 до 0,9 mm
  • Дебит на засмукване: до 21 l/min
  • Максимален вакуум: до 85%
  • Приложение: Ежектори за инсталация в линия - независим генератор на вакуум директно преди вендузата.